Álláshirdetés

Hargita Megyei Tanácsának - Energiagazdálkodási Ügynöksége versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állások elfoglalására meghatározott és meghatározatlan időre:

- 1(egy) szakfelügyelő I, felsőfokú végzettség (S)
- 1 (egy) jogtanácsos I, felsőfokú végzettség (S részmunkaidő)
-1 (egy) előadó, középfokú végzettség (M)

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

szakfelügyelő I, felsőfokú végzettség (S), meghatározott idő

- felsőfokú végzettség nappali tagozaton záróvizsgával;
-minimum 3 év szakmai tapasztalat;
- számítógép-kezelői ismeretek.

jogtanácsos I, felsőfokú végzettség (S) részmunkaidő, meghatározatlan idő

- felsőfokú jogi végzettség nappali tagozaton záróvizsgával;
- minimum 3 év szakmai tapasztalat;
- számítógép-kezelői ismeretek.

előadó IA, középfokú végzettség (M), meghatározatlan idő
-középfokú végzettség érettségi vizsgával;
-minimum 6 év szakmai tapasztalat;
- számítógép-kezelői ismeretek.

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A versenyvizsga 2015. november 18-án, 10,00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2015. november 24-én a szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Megyei Tanácsa- Energiagazdálkodási Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt.)
A vizsgához szükséges iratcsomót 2015. oktober 28. – 2015. november 11. időszakban lehet leadni a Hargita Megyei Tanácsa- Energiagazdálkodási Ügynökség székhelyén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 204-es iroda,) 8,00-16,00 óra között.

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:

a. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.) - d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

További információkat a 0266–207784, telefonon kaphatnak az érdeklődök.
A versenyvizsga könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, - illetve az intézmény weboldalán –http://spme.ro/hu/h/59/allashirdetes illetve http://hargitamegye.ro/hargita-megyetanacsa/allashirdetesek/alintezmenyek-altal-meghirdetett-allasok.html– tesszük közzé.

A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

1.A jelöltek beiratkozása 2015.10.28. – 2015.11.11.
2.A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2015.11.12.
3.Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2015.11.13.
4.Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2015.11.16.
5 Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése;
A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2015.11.17
6.A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2015.11.18.
7.Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2015.11.19.
8.Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2015.11.20.
9.Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2015.11.23.
10.A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2015.11.24.
11.A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2015.11.25.
12.A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2015.11.26.
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga
végleges eredményeinek kifüggesztése 2015.11.27.
Kapcsolódó könyvészeti anyag letölthető itt

Megtalál a Facebookon!

Hírlevél

Feliratkozas  Leiratkozás