RE-SEEties
2014. november 17. 11:18
A 2 éves RE-SEEties projekt célja, hogy hatékonyabbá tegye a városok erőforrás felhasználását 8 délkelet-európai önkormányzat és számos szakmai intézmény együttműködésének keretében. A projekt a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. A projekt fő célkitűzése a délkelet-európai önkormányzatok hulladék- és energiagazdálkodási megoldásainak egységes kidolgozása, az erőforrás-hatékony városi közösségek létrehozásának érdekében.
Milyen problémát kíván orvosolni a RE-SEEties?

Európa a mértéktelen energiafogyasztás és gyakran ellenőrizhetetlen hulladéktermelés problémájával áll szemben, mely negatív irányba tartó tendenciát mutat, csakúgy, mint a koordinációs intézkedések és a felhasználói tudatosság hiánya arra vonatkozóan, hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat az eddigieknél tudatosabban hasznosítani.

Az említett területeken sürgős beavatkozásra van szükség, melyhez elengedhetetlen az önkormányzatok és a lakosság hozzáállásának megváltoztatása.

Miben látja a megoldás kulcsát a RE-SEEties?

Integrált hulladékgazdálkodási és energetikai megoldások
A RE-SEEties projekt az erőforrás-hatékonyság útjában álló akadályok leküzdésében két fő területre fókuszál integrált megközelítésben, nevezetesen az energiahatékonyságra és a hulladékkezelésre. Ily módon rávilágít az energiafogyasztással, illetve a hulladéktermeléssel és felhasználással kapcsolatos kihívásokra, valamint ezek egymásra gyakorolt kölcsönhatására, és az adódó lehetőségekre (pl. energia megtakarítással kapcsolatos tudatformálás, hulladékhasznosítás).

A városvezetés kiemelt szerepe
A városvezetésnek mind helyi, mind regionális szinten kiemelt szerepe van az erőforrás-hatékony fogyasztói magatartás ösztönzésében. Ennek megfelelően a RE-SEEties projekt középpontjában az önkormányzati szereplők állnak. Nyolc délkelet-európai város és régió került kiválasztásra, melyek közvetlen szerepet vállaltak egy új, erőforrás-hatékony stratégia megtervezésében és megvalósításában. A résztvevő városok és régiók döntéshozatali és stratégia alkotási kompetenciájuk alapján kerültek kiválasztásra, továbbá egy, a tématerület szakértőit tömörítő szakmai intézményi konzorcium támogatását élvezik.

Mindezt az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:
• ELŐREJELZÉS – a jelenlegi és jövőbeli energiafelhasználás és hulladéktermelés önkormányzati szinten történő elemzése, kiindulási adatállomány létrehozása a stratégiai tervezés megalapozásához.
• TECHNOLÓGIA – fenntartható energia- és hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazása városi viszonylatban; az erősségek, gyengeségek, valamint a fenti két terület lehetséges összhangjának meghatározása egy ütemterv/prioritási lista kialakításához.
• SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA – különböző célcsoportok megszólítása az erőforrás hatékonyság témájában, alternatív megoldási lehetőségek felvázolása.
• SZAKPOLITIKA – innovatív szakpolitikai döntéshozatali eszközök kifejlesztése, célcsoportok ösztönzése, az eszközök alkalmazása.
• SZINTÉZIS – a projekt eredményeinek összegzése valamennyi délkelet-európai önkormányzat számára, energia-hatékony városi közösségekké válásuk elősegítése érdekében. Egy integrált eszköztár kialakítása a meglévő fenntarthatósági stratégiákra és eszközökre építve.
• MEGVALÓSÍTÁS - a projekt eredmények szélesebb körű alkalmazásának biztosítása az EU-ban és Délkelet-Európában, az eredmények hasznosításának elősegítése valamennyi politikai döntéshozatali szinten.
Vissza

Új hozzászólás

Név:
Email-cím:
Bejegyzés:
Ellenörző kód:  

További híreink

Megtalál a Facebookon!

Hírlevél

Feliratkozas  Leiratkozás