4. A repülőtér kereskedelmi létesítményei
2014. december 30. 11:11
4.1 Repülőtéri utasforgalmi épület, utasterminál
Az utasterminál rendeltetése, funkciója az, hogy biztosítsa valamennyi feltételét annak, hogy a légi szállítást választó utasok és a csomagjaik a repülőteret légi utasként, illetve „légi áruként" hagyják el. A repülőtéren az utas közlekedési módot vált, és erre a váltásra készítik fel az utasokat. Ez a felkészítés az, amit utas- és csomagkezelésnek nevezünk. A közlekedési mód váltásának, az utas- és csomagkezelésnek a folyamata humán szempontból a légi közlekedés legérzékenyebb fázisa.
A fentiek figyelembevételével kell az utaskezelési technológiát és a technológiai folyamat által igényelt építészeti megoldást kialakítani, valamint az alkalmazandó technológiai berendezéseket és eszközöket megválogatni.
Az utaskezelésnél az utasok részéről a legfontosabb szempont a kényelem és a gyorsaság. A repülőtér üzemeltetőjének az utas szempontjainak a figyelembevétele mellett a legfontosabb, hogy az utasok és csomagjaik földi mozgatása a terminálon belül, valamint a terminál és a légi jármű között minél kisebb költséggel és hatékonyan legyen megoldva. Az üzemeltető fontos szempontja az, hogy a növekvő forgalmi igényeket is ki tudja elégíteni jelentősebb módosítások nélkül, vagy ha szükséges, akkor a bővítés megoldható legyen a már meglévő forgalom folyamatos fenntartása mellett.
Az utaskezelési technológia és a tervezésnél figyelembe vett forgalom az, ami meghatározza az utasterminál fizikai méreteit, az ott elhelyezést igénylő szolgálatokat.
Az utasterminál a repülőtéren a futópályához viszonyítva központi helyet foglal el, biztosítandó a légi jármű gurulási útvonalainak racionális szimmetrikusságát és ezzel a hatékony költségtakarékosságát.
A légi járművek állóhelyeinek elhelyezkedése, ahol az utasok be- és kiszállása, a csomagjaik be- és kirakása történik, az utasterminál kialakítását közvetlenül befolyásolják.
Esetünkben az utasterminál építészeti és technológiai megoldásánál az ún. egyszerű kialakítási változatot tervezzük. Ennél a változatnál egy közös térben van az utasfelvétel, a check-in néhány pultnál, és ugyanez a tér az érkező utasok csarnoka. Az induló és az érkező utasok kezelése egy szinten, egymástól elválasztva történik. Az utasok néhány kijáraton keresztül jutnak a forgalmi előtérre, ahol gyalog jutnak a légi járműhöz.
Az „egyszerű" változat továbbfejlesztése lineáris változat. A továbbfejlesztés azt jelenti, hogy az „egyszerűt" többször egymás mellé építve megismétlik. Ezzel növekszik az utasterminál kapacitása, növekszik a utasterminál frontjának, homlokzatának a hossza. Ez a forgalmi igények változásához alkalmazkodó bővítési lehetőség.
Az alábbiakban látható három példa. Mind a három jelenleg is működő utasterminál.Az első képen (MEIDL AIRPORT) látható az a megoldás, melynek építészi, műszaki kialakítása szerint tervezzük a fejlesztést. Ez a megoldás az, amely a megvalósítását követően a legkedvezőbb lehetőséget biztosítja a további forgalmi igények szerinti fejlesztésekhez a műszaki és a pénzügyi szempontok figyelembevételével.
Az utasterminál kapacitásának, alapterületének méretezésénél az induló utasforgalom a mértékadó. Az induló utasok kezelése igényel hosszabb időt, és az induló utasok töltenek ott hosszabb időt. Az érkező utasok a megérkezés élményével, pszichés indíttatásból is mielőbb igyekeznek elhagyni a repülőteret, az utasterminált.
A utasterminál tervezésénél a mértékadó légi járművek az ATR különböző modifikációi. Az ATR légi járművek esetében 70%-os ülőhely-kihasználást figyelembe véve egy járatnál átlagosan 30 fő érkező/induló utassal kell számolni. Az egyidejűséget is figyelembe véve a tervezés mértékadó induló forgalma 60 fő/óra. Ehhez az induló utasok kezelésénél maximum 3 fő/1 fő kísérőt kell figyelembe venni.
A fentiekből az következik, hogy az utasterminál alapterületét 800–1000 m² nagyságrendben becsüljük. Az utasterminál alapterületét befolyásolja az, hogy az épületen belül milyen egyéb, a repülőtér üzemeltetését biztosító szolgálatokat helyeznek ott el.

4.2 A légi járművek parkolásának állóhelyei
4.2.1 Repülőgépek állóhelyei
Az állóhelyek egyik kategóriája az, melyeken a forgalomban lévő (érkező, induló) légi járművek kezelését végzik.
Az állóhelyen történik az utasok be- és kiszállítása, a csomagok be- és kirakása, valamint a jármű műszaki kiszolgálása.
Az állóhely(ek) az utasterminálhoz közel helyezkednek el. Az általunk is tervezett repülőtér esetében a cél az, hogy az utasok és a műszaki kiszolgálást végző szolgálat a légi járművet az utasterminálból gyalogosan megközelíthesse.
Az állóhelyen szükséges, hogy a talaj teherbírása legyen állandó, a talajnedvesség viszonyainak függvényében lényegesen ne változzon. A kijelölt állóhelyeken ezt a követelményt mechanikai talajstabilizációval, esetleg valamilyen kötőanyaggal végrehajtott stabilizációval lehet biztosítani. A konkrét műszaki megoldást a helyi talajmechanikai ismeretek birtokában lehet meghatározni.
Az építendő állóhelyek számát a forgalmi igények határozzák meg. Az utasterminál beüzemelésekor 2-3 állóhely szükséges. Az ATR légi jármű család geometriai méreteit figyelembe véve egy állóhely mérete 35x35 m kell, hogy legyen, ami mintegy 1200 m² területet igényel.
Az állóhelyek másik kategóriája az, amelyeken biztosítható a légi járművek hosszú idejű repülőtéri tartózkodása, esetleg tárolása. Ezzel a kategóriával az igények ismeretének hiányában jelenleg nem foglalkozunk.

4.3 Közúti kapcsolat és parkolók
4.3.1 Közúti kapcsolat
Az általunk tervezett repülőtéri szolgáltatást figyelembe véve az emberek, a leendő légi utasok és a repülőteret működtető személyzet, szolgálatok részére a repülőtér megközelítését és elhagyását a közúton közlekedve, közúti kapcsolat kiépítésével biztosítjuk.
A jelenlegi, működő repülőtér megközelítése ma is lehetséges országos vagy helyi kategóriába sorolt utakon.
A repülőtér megközelítésére a fő irányt a DN12 jelzésű úton, a 1+700 km szelvényben, a jelenleg is üzemelő út nyomvonalát követve alakítjuk ki. Az üzemelő út hossza 0.8 km. Szélességét és a burkolat minőségét két forgalmi sávot figyelembe véve kell átépíteni. Szintbeli közúti csomópont és szintbeli vasúti keresztezés építése válik szükségessé. Mind a szintbeli közúti csomópont, mind a vasúti keresztezés a jövőben a forgalmi igények függvényében szintben szétválasztottá építhető át.
A repülőtér közúti kapcsolata szempontjából fontos a szintén létező D13A közútról kiágazó 3 km hosszú bekötőút. El kell végezni az útburkolat állapotának helyreállítását és a teljes hosszában használható két forgalmi sáv kiépítését.

4.3.2 Parkolók
A közúti járművek részére az utasforgalmi épület előtt a járművek parkolására megépítendő burkolt terület nagyságánál az utasforgalmi épületnél figyelembe vett mértékadó utasforgalom nagyságát kell alkalmazni.
Az egyik lehetséges eset kijutni a repülőtérre az, amikor az induló utasokat a kísérők szállítják a repülőtérre. A kísérők általában megvárják azt, hogy a szállított személy(ek) „légi utassá" váljanak, túl legyenek a regisztráción, a vám- és az útlevélvizsgálaton. Ebben az esetben az egyes közúti jármű parkolásának időtartama elérheti az 1–1,5 órát.
Az érkező utasok esetében az őket váró személyek járműveinek várakozási igénye lényegesen rövidebb, általában 30–45 perc.
A repülőtérre való kijutásnál a másik lehetőség a taxi vagy más bérelt jármű. Ezen járművek nem igényelnek parkolóhelyet. Számukra megállóhelyet kell biztosítani az utasterminál előtt.
A tervezett fejlesztés során a közúti parkoló méretének meghatározásánál mintegy 20 személygépkocsi figyelembevétele szükséges. A parkolóhelyek száma bármikor, az igényeknek megfelelően bővíthető.

4.4 Hangárok a légi járművek tárolására
A jelenleg üzemelő repülőtéren light és ultra light légi járművek tárolására alkalmas hangár üzemel.
A repülőtér területén igény esetén a légi járművek tárolására alkalmas hangárok építhetők. A vezértervben fel kell tüntetni a tárolóhangárok lehetséges építési helyeit. A fejlesztés jelenlegi szakaszában, a későbbi megvalósíthatóságot nem kizárva, nem tervezünk ilyen létesítményt.


Vissza

Új hozzászólás

Név:
Email-cím:
Bejegyzés:
Ellenörző kód:  

További híreink

Megtalál a Facebookon!

Hírlevél

Feliratkozas  Leiratkozás