5. Légi forgalmi irányítás és repülőtér-biztonság
2014. december 30. 11:10
5.1 Légi forgalmi irányítás
A légi forgalom irányításával kapcsolatos feladatok ellátását Európában egy adott ország légterében állami feladatként végzik. Európában az egyes országok szolgálatai közötti koordinációt, a légi járművek mozgásának, repüléseinek egységes rendszerbeli kezelését a légtérben az Eurocontrol látja el. Mind a nemzeti légiforgalmi irányító szolgálatok, mind az Eurocontrol tevékenységét az ICAO felügyeli.
Egy repülőtéren a légi forgalmi irányító szolgálat által használandó berendezésekkel és a szolgálatot ellátó személyzet elhelyezésével kapcsolatos követelményeket a helyi légügyi hatóság határozza meg az ICAO előírásainak figyelembevételével.
A minimális követelmény minden repülőtér számára egy irányítótorony, amelyben elhelyezik a légi irányításhoz szükséges szolgálatot és a technikai berendezéseket.
Az irányítótorony az általunk tervezett fejlesztésnél nem önálló építészeti létesítmény. A tervezett utasforgalmi épület megoldásánál bemutatott Meidl Airport példájának megfelelően az irányítótornyot az utasterminálra építjük.
Az irányítótorony elnevezés arra utal, hogy az irányítói szolgálat és a szolgálat munkahelyének olyan magasságban kell lennie, ahonnan a személyzet minden korlátozás nélkül átlátja a repülőtér üzemi területét és annak környezetét. Látni kell a légi járművek földi mozgását, gurulását és a futópályára leszálló, valamint az onnan induló légi járművek közlekedését a repülőtér közvetlen körzetében. Látni kell azt is, hogy a repülőtér működését kiszolgáló földi járművek a repülésüzemi területen hol és hogyan mozognak.
A légi járművek vezetőit a repülés végrehajtásához szükséges minden információval a Légi Forgalmi Tájékoztató Szolgálat (Air Traffic Services Reporting Office) látja el. Ez a szolgálat a munkája során használhatja a légi forgalmi irányítás berendezéseit, nem igényelnek számukra önállóan létrehozott rendszert. Esetünkben a közös használat adta lehetőséget alkalmazzuk. A Légi Forgalmi Tájékoztató Szolgálat megkapja a meteorológiai adatokat, az országos légi forgalmi szolgálat aktuális tájékoztatásait és utasításait, valamint egyéb a repülések végrehajtásához szükséges információt.
Az LTSZ biztosítja a légi jármű személyzetének azokat az információkat, amelyek szükségesek a repülésre való felkészüléshez, a repülési terv összeállításához. Ugyanez a szolgálat az, amelyik a személyzet jelentéseinek feldolgozásával foglalkozik.
Az LTSZ elhelyezését az utasterminálban biztosítjuk.
Javasolt a Légügyi Hatóság hivatalos megkeresése és véleményének kikérése arról, hogy a feladat végrehajtásához milyen berendezéseket ajánlanak figyelembe véve a hazai működő rendszereket. A hatósági vélemény alapján lehet tájékoztató ajánlatot kérni a lehetséges szállítótól.

5.2 A repülőtér biztonsága
A polgári repülőterek biztonsági követelményeit az ICAO szabályozza. A repülőtér fejlesztéséhez kidolgozandó vezértervnek tartalmaznia kell a biztonsági követelmények teljesítését garantáló műszaki megoldásokat.
A biztonsági követelmények a repülőtér területén lévő építményekre és a repülőtér területének védelmére egyaránt vonatkoznak. Az utasforgalmi épületben a biztonsági előírásokat figyelembe véve két zónát különböztetünk meg. Az egyik az, amelyik az utas és a közönség számára egyaránt nyitott terület. Az utasok és csomagjaik biztonsági, valamint a személyi irataik érvényességi ellenőrzését követően lépnek be a másik zónába. Követelmény, hogy ebbe a zónába csak és kizárólag ellenőrzött, az ott-tartózkodásra feljogosított személyek juthassanak be. Ezt a követelményt az utasterminál építészeti kialakításánál figyelembe kell venni.
A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában meghatározó a repülőtéren a repülésüzemi terület védelme. Követelmény, hogy a repülésüzemi területre csak az arra feljogosított személyek juthassanak be.
A repülőtér fejlesztésére kiválasztott terület nagysága mintegy 30 ha.
A biztonsági követelményeken túl a projekt megvalósításához nem igényelt, fennmaradó területrész rendeltetésszerű használata érdekében is be kell keríteni a repülőtér üzemi területét. Ezt nem csak a terület védelme indokolja. A bekerítés fizikai korlátot jelent, megakadályozza az állatok betévedését a repülőtérre. A repülőtér üzemi területére betévedt állatok veszélyeztetik a légi járművek mozgását, biztonságát.
Vissza

Új hozzászólás

Név:
Email-cím:
Bejegyzés:
Ellenörző kód:  

További híreink

Megtalál a Facebookon!

Hírlevél

Feliratkozas  Leiratkozás