Despre noi


Fiţi bineveniţi pe site-ul nostru!

Consiliul Judeţean Harghita - Agenţia de Management Energetic a fost înfiinţat prin Programul SAVE II al Comisiei Europene, prin Hotărârea nr. 68/2003 al Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2003, cu personalitate juridică separată, sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita. Astfel, cu deosebire de celelalte Agenţii SAVE din România Serviciul Public este de interes judeţean.

Obiectivul principal al Serviciului Public de Management Energetic Harghita este promovarea utilizării eficiente al energiei, folosirii surselor de energie regenerabilă şi implicit reducerea poluării mediului înconjurător.

Atribuţiile serviciului public sunt următoarele:

Urmărirea legislaţiei din domeniul energiei şi notificarea celor implicaţi;
Acordare de asistenţă tehnica autorităţilor locale în domeniul energiei;
Conştientizarea populaţiei privind necesitatea folosirii eficiente a energiei;
Susţinerea unor sesiuni de informare/trening despre eficienţa energetică, surse de energie regenerabile etc.;
Promovarea utilizării surselor de energie regenerabile atât în sectorul public, cât si în cel privat;
Crearea unei baze de date privind sursele de energie, respectiv consumul de energie din judeţ;
Elaborarea unei strategii de nivel judeţean în domeniul energetic;
Elaborarea şi implementarea unor proiecte pilot în judeţul Harghita în domeniul energiei;

Grupul nostru de ţintă este orice persoană fizică sau juridică, care este interesată de energii alternative, eficienţă energetică, dezvoltare durabilă, persoanele cu care intrăm în contact sau care participă la acţiunile noastre variînd de la elevii şcolari până la persoanele în vârstă. Încercăm , prin evenimentele ţi programele noastre să contactăm factorii decizionalii, antreprenorii şi consumatorii în acelaşi timp. Grupurile de vârstă tinere sunt accesaţi prin activităţi de grup interactive, concursuri de studii de caz, în timp ce pentru adulţi sunt organizate seminarii, conferinţe, workshopuri în diferite tematici dar şi sesiuni de instruire profesională.

Ne găsiţi pe Facebook!

Newsletter

Abonare  Dezabonare