Împreună pentru un viitor stabil

Prin integrarea României în Uniunea Europeană, administraţiile locale, organizaţiile non-guvernamentale, societăţile comerciale au primit acces la fonduri de dezvoltare nemaiîntâlnite până atunci. Între anii 2014 - 2020 România va putea să acceseze peste 40 de miliarde de euro.

De noi depinde, cine şi pentru ce va primi aceste fonduri! Consiliul Judeţean Harghita a organizat pe parcursul anului 2012 mai multe consultări pe această temă, de asemenea va facilita în continuare accesul la toate informaţiile, documentele esenţiale, care vin în sprijinul realizării unor proiecte de dezvoltare sustenabilă, cu privire la perioada de finanţare 2014-2020.
Principalele documente de bază:

Cadru strategic comun 2014 – 2020 – partea I-a (Document de lucru al Comisiei Europene)
Cadru strategic comun 2014 – 2020 – partea II-a (Document de lucru al Comisiei Europene)
EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii (Document al Comisiei europene)
Acordul de Parteneriat pentru România 2014-2020 (Documentul consultativ al Guvernului României, lb. engleză)

Totodată continuă procesul consultativ demarat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru pentru de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Documentul are la bază definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situaţiei curente pe baza analizei socioeconomice şi a analizei SWOT, precum şi analiza contextului naţional şi european. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Prin cele şase axe prioritare identificate strategia se fundamentează pe o analiza a nevoilor reale din Regiunea Centru.

Variantele de lucru ale documentelor pentru cele 6 axe prioritare pe care le cuprinde Strategia de Dezvoltare Regională pot fi accesate la următoarele linkuri:

• Axa prioritara 1. Dezvoltare urbana, dezvoltarea infrastructurii tehnice si sociale regionale
• Axa prioritara 2. Cresterea competitivitatii economice, stimularea inovarii
• Axa prioritara 3. Protectia mediului inconjurator, cresterea eficientei energetice, stimularea utilizarii surselor alternative de energie
• Axa prioritara 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii si silviculturii
• Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului
• Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane

Vă rugăm să ne trimiteţi feedback-ul dumneavoastră, comentarii sau completări la următoarele adrese de email:consultare@judetulharghita.ro, office@adrcentru.ro.

Ne găsiţi pe Facebook!

Newsletter

Abonare  Dezabonare