Pachet Energie – Schimbari Climatice
07 august 2015 11:39


„Pachetul" repartizează între Statele Membre, prin criterii şi ţinte, obiectivele UE asumate la Consiliul European de primăvară 2007, respectiv:

1) de reducere, până în 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

2) de creştere, în acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic

3) creşterea eficienţei energetice cu 20%

„Pachetul" legislativ conţine patru acte normative europene:

1. Pentru sectoarele aflate sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin introducerea altor sectoare/categorii de instalaţii şi includerea altor gaze cu efect de seră (în prezent se aplică doar emisiilor de dioxid de carbon) – Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră;

2. Pentru sectoarele non-ETS, distribuirea efortului de reducere între Statele Membre, prin stabilirea unor ţinte diferenţiate situate între –20% şi +20% faţă de anul 2005 – Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;

3. Promovarea tehnologiei de captare şi stocare a dioxidului de carbon – Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;

4. Stimularea utilizării surselor regenerabile de energie – Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Sursa:Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Vissza

Adaugă comentariu

Numele :
Adresă email:
Mesaj:
Cod de verificare:  

Şiri ulterioare

Ne găsiţi pe Facebook!

Newsletter

Abonare  Dezabonare